1 2 3 4 5

การประกวด Men’s Health Guy Challenge 2012

บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ GATSBY) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Men’s Health Guys’ Challenge 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Men’s Health


โดยเมื่อวัน 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทาง GATSBY ได้จัดกิจกรรม Workshop การจัดแต่งทรงผมและดูแลร่างกายให้หล่อ เท่ตามสไตล์แกสบี้ ให้กับหนุ่มๆผู้เข้าประกวด Men’s Health Guy Challenge 2012 ทั้ง 12 คน ณ โรงแรม The Aetas ร่วมฤดี โดยมีคุณญาศิณี ธวัชวิบูลย์ผล ผู้จัดการทั่วไป แผนก Personal Care บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวต้อนรับหนุ่ม ๆ ผู้เข้าประกวด นอกจากนี้ ยังมี คุณกฤษฎิ์ จิระเกียรติวัฒนา หรือ คุณก้อง Hair Stylist ชื่อดัง จากร้าน Hive Salon ได้ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมและดูแลร่างกาย พร้อมปรับ Looks ที่เหมาะสมให้กับหนุ่ม ๆ แต่ละคนอีกด้วย


    
 

และในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 การประกวด Men’s Health Guys’ Challenge 2012 รอบตัดสิน ได้จัดขึ้นที่ห้อง Bangkok Convention Center ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง GATSBY IDOL ไปครอง ได้แก่ MH 3 จิรัฏฐ์ เวทย์วัฒนา