MOVING RUBBER MOVING RUBBER

MOVING RUBBER

SERIES COMPARISON CHART

สั้นมาก
สั้น
สั้นปานกลาง
ปานกลาง
ยาวปานกลาง
ยาว
ผมตั้ง ยาวนาน
ทรงสไปกี้
ผมยุ่ง เท่ สไตล์
หนุ่มเซอร์
ผมพลิ้ว
สไตล์เกาหลี
ผมเท่ เป็นธรรมชาติ
แบบไม่เงา
ผมตั้งมีวอลลุ่มสูง
แบบไม่เงา

SPIKY EDGE

ムービングラバー スパイキーエッジ

MOVING RUBBER SPIKY EDGE

TECHNIQUES

STEP1

วอร์มผลิตภัณฑ์ในฝ่ามือ แล้วใช้นิ้วมือจับเส้นผมเพื่อจัดทรงตามต้องการ

STEP2

จัดทรงผมด้านข้างด้วยร่องนิ้ว

STEP3

หากต้องการให้ผมตั้ง ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งวอร์มผลิตภัณฑ์ แล้วจับปลายผมให้ชี้ขึ้น

STYLE

RADAR CHART

RADAR CHART

MORE

SPECIAL FEATURES
  • มีส่วนผสมของมูฟวิ่งรับเบอร์ซึ่งช่วยให้ผมยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดทรงได้บ่อยครั้งตามต้องการ
  • มีส่วนผสมของสมูธโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเบาและไม่ทำให้ผมเหนียวพันกัน หรือจับกันเป็นก้อน
  • อ่อนโยนต่อเส้นผม สามารถให้จัดทรงได้ตามใจชอบ
  • มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของแอปเปิ้ลเขียว <ไม่ทิ้งกลิ่นไว้>
HOW TO USE
  • ใช้นิ้วป้ายออกมาเล็กน้อย ละเลงให้ทั่วฝ่ามือแล้วใช้จัดแต่งผม ตั้งแต่โคนผมหรือช่อผมทั่วทั้งศีรษะ
  • ปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้เสร็จ
NET WEIGHT
  • ปริมาณสุทธิ 80 กรัม (ราคา 245 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 15 กรัม (ราคา 85 บาท)

WILD SHAKE

ムービングラバー スパイキーエッジ

MOVING RUBBER WILD SHAKE

TECHNIQUES

STEP1

วอร์มผลิตภัณฑ์บนฝ่ามือ แล้วกดลงที่ผมด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

STEP2

เสยผมขึ้นตามทิศทางที่ต้องการ

STEP3

หวีผมเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างแนวเส้นผมที่ชัดเจนและทิศทางเสยตรงใจ

STYLE

RADAR CHART

RADAR CHART

MORE

SPECIAL FEATURES
  • มีส่วนผสมของมูฟวิ่งรับเบอร์ซึ่งช่วยให้ผมยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดทรงได้บ่อยครั้งตามต้องการ
  • มีส่วนผสมของสมูธโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเบาและไม่ทำให้ผมเหนียวพันกัน หรือจับกันเป็นก้อน
  • อ่อนโยนต่อเส้นผม สามารถให้จัดทรงได้ตามใจชอบ
  • มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของแอปเปิ้ลเขียว <ไม่ทิ้งกลิ่นไว้>
HOW TO USE
  • ใช้นิ้วป้ายออกมาเล็กน้อย ละเลงให้ทั่วฝ่ามือแล้วใช้จัดแต่งผม ตั้งแต่โคนผมหรือช่อผมทั่วทั้งศีรษะ
  • ปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้เสร็จ
NET WEIGHT
  • ปริมาณสุทธิ 80 กรัม (ราคา 245 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 15 กรัม (ราคา 85 บาท)

MULTI FORM

ムービングラバー スパイキーエッジ

MOVING RUBBER MULTI FORM

TECHNIQUES

STEP1

วอร์มผลิตภัณฑ์ให้ทั่วมือ แล้วขยำให้ทั่วศีรษะ

STEP2

จับผมให้เป็นลอน เพิ่มความพริ้ว

STEP3

ขยี้ผมเบาๆ เพื่อคลายลอนให้เป็นธรรมชาติ

STYLE

RADAR CHART

RADAR CHART

MORE

SPECIAL FEATURES
  • มีส่วนผสมของมูฟวิ่งรับเบอร์ซึ่งช่วยให้ผมยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดทรงได้บ่อยครั้งตามต้องการ
  • มีส่วนผสมของสมูธโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเบาและไม่ทำให้ผมเหนียวพันกัน หรือจับกันเป็นก้อน
  • อ่อนโยนต่อเส้นผม สามารถให้จัดทรงได้ตามใจชอบ
  • มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของแอปเปิ้ลเขียว <ไม่ทิ้งกลิ่นไว้>
HOW TO USE
  • ใช้นิ้วป้ายออกมาเล็กน้อย ละเลงให้ทั่วฝ่ามือแล้วใช้จัดแต่งผม ตั้งแต่โคนผมหรือช่อผมทั่วทั้งศีรษะ
  • ปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้เสร็จ
NET WEIGHT
  • ปริมาณสุทธิ 80 กรัม (ราคา 245 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 15 กรัม (ราคา 85 บาท)

GRUNGE MAT

ムービングラバー スパイキーエッジ

MOVING RUBBER GRUNGE MAT

TECHNIQUES

STEP1

วอร์มผลิตภัณฑ์บนฝ่ามือ แล้วป้ายให้ทั่วศรีษะ

STEP2

เก็บเส้นผมด้นข้าง ลูบให้เรียบลู่ไปด้านหลัง

STEP3

จัดทรงให้เนี๊ยบยิ่งกว่าที่เคย ด้วยการจับผมด้านหน้าให้เป็นช่อ แล้วบิดปลายไปด้านหลัง

STYLE

RADAR CHART

RADAR CHART

MORE

SPECIAL FEATURES
  • มีส่วนผสมของมูฟวิ่งรับเบอร์ซึ่งช่วยให้ผมยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดทรงได้บ่อยครั้งตามต้องการ
  • มีส่วนผสมของสมูธโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเบาและไม่ทำให้ผมเหนียวพันกัน หรือจับกันเป็นก้อน
  • อ่อนโยนต่อเส้นผม สามารถให้จัดทรงได้ตามใจชอบ
  • มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของแอปเปิ้ลเขียว <ไม่ทิ้งกลิ่นไว้>
HOW TO USE
  • ใช้นิ้วป้ายออกมาเล็กน้อย ละเลงให้ทั่วฝ่ามือแล้วใช้จัดแต่งผม ตั้งแต่โคนผมหรือช่อผมทั่วทั้งศีรษะ
  • ปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้เสร็จ
NET WEIGHT
  • ปริมาณสุทธิ 80 กรัม (ราคา 245 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 15 กรัม (ราคา 85 บาท)

EXTREME MAT

ムービングラバー スパイキーエッジ

MOVING RUBBER EXTREME MAT

TECHNIQUES

STEP1

วอร์มผลิตภัณฑ์บนฝ่ามือ แล้วป้ายให้ทั่วศรีษะ ตั้งแต่โคนผมถึงปลายผม

STEP2

ยกผมตั้ง โดยเสยผมขึ้นและจัดให้อยู่ทรง

STEP3

จัดผมด้านหลัง รวบให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อเพิ่มวอลลุ่ม

STYLE

RADAR CHART

RADAR CHART

MORE

SPECIAL FEATURES
  • มีส่วนผสมของมูฟวิ่งรับเบอร์ซึ่งช่วยให้ผมยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดทรงได้บ่อยครั้งตามต้องการ
  • มีส่วนผสมของสมูธโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกเบาและไม่ทำให้ผมเหนียวพันกัน หรือจับกันเป็นก้อน
  • อ่อนโยนต่อเส้นผม สามารถให้จัดทรงได้ตามใจชอบ
  • มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของแอปเปิ้ลเขียว ไม่ทิ้งกลิ่นไว้
HOW TO USE
  • ใช้นิ้วป้ายออกมาเล็กน้อย ละเลงให้ทั่วฝ่ามือแล้วใช้จัดแต่งผม ตั้งแต่โคนผมหรือช่อผมทั่วทั้งศีรษะ
  • ปิดฝาทุกครั้งหลังการใช้เสร็จ
NET WEIGHT
  • ปริมาณสุทธิ 80 กรัม (ราคา 245 บาท)