STYLING WAX

STYLING WAX STYLING WAX

STYLING WAX

 • MAT & HARD

  เท่มีวอลลุ่ม แบบไม่เงา

  MAT & HARD

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมประเภทแว็กซ์ 
   • อยู่ทรงนานตลอดวัน
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่ทำให้เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • POWER & SPIKES

  ผมตั้งสุด สไปค์กี้สไตล์

  POWER & SPIKES

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมประเภทแว็กซ์ 
   • อยู่ทรงนานตลอดวัน
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่ทำให้เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • ULTIMATE & SHAGGY

  โมฮอว์ก ล็อคทรงนาน

  ULTIMATE & SHAGGY

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมประเภทแว็กซ์ 
   • อยู่ทรงนานตลอดวัน
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่ทำให้เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • HARD & FREE

  ผมเท่เซอร์ มีเลเยอร์

  HARD & FREE

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมประเภทแว็กซ์ 
   • อยู่ทรงนานตลอดวัน
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่ทำให้เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
 • EXTREME & VOLUME

  ผมตั้งเท่ พลังวอลลุ่มสูง

  EXTREME & VOLUME

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมประเภทแว็กซ์ 
   • อยู่ทรงนานตลอดวัน
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่ทำให้เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)