CRAZY COOL BODY WATER

CRAZY COOL BODY WATER CRAZY COOL BODY WATER

CRAZY COOL BODY WATER

 • CRAZY COOL BODY WATER ICE FRUITY

  Crazy Cool Body Water Ice Fruity

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • บอดี้ วอเทอร์ ฉีดร่างกายเพื่อให้ความรู้สึกเย็น สดชื่น สบายตัว 
   • ทำให้รู้สึกเย็นได้อย่างรวดเร็วและเย็นต่อเนื่องยาวนาน และสามารถกลับมารู้สึกเย็นได้อีกทุกครั้งที่เหงื่อออก
   • สามารถฉีดได้ แม้ขวดจะอยู่ในลักษณะคว่ำลง ดังนั้น จึงง่ายต่อการใช้ฉีดแผ่นหลัง
   • กลิ่นไอซ์ฟรุ้ตตี้

  MORE

  HOW TO USE
   • บิดตัวล็อคใต้หัวฉีดไปทางซ้ายหรือขวาให้ตรงตำแหน่งคำว่า OPEN แล้วฉีดให้ห่างจากร่างกายประมาณ 15-20 ซม. หากพกพาให้บิดตัวล็อคกลับมาตำแหน่งล็อคก่อนทุกครั้ง เมื่อเหลือปริมาณน้อยให้ตั้งขวดขึ้นตรงขณะใช้
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 170 มล. (ราคา 270 บาท)
 • CRAZY COOL BODY WATER ICE CITRUS

  Crazy Cool Body Water Ice Citrus

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • บอดี้ วอเทอร์ ฉีดร่างกายเพื่อให้ความรู้สึกเย็น สดชื่น สบายตัว 
   • ทำให้รู้สึกเย็นได้อย่างรวดเร็วและเย็นต่อเนื่องยาวนาน และสามารถกลับมารู้สึกเย็นได้อีกทุกครั้งที่เหงื่อออก
   • สามารถฉีดได้ แม้ขวดจะอยู่ในลักษณะคว่ำลง ดังนั้น จึงง่ายต่อการใช้ฉีดแผ่นหลัง
   • กลิ่นไอซ์ซิตรัส

  MORE

  HOW TO USE
   • บิดตัวล็อคใต้หัวฉีดไปทางซ้ายหรือขวาให้ตรงตำแหน่งคำว่า OPEN แล้วฉีดให้ห่างจากร่างกายประมาณ 15-20 ซม. หากพกพาให้บิดตัวล็อคกลับมาตำแหน่งล็อคก่อนทุกครั้ง เมื่อเหลือปริมาณน้อยให้ตั้งขวดขึ้นตรงขณะใช้
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 170 มล. (ราคา 270 บาท)
 • CRAZY COOL BODY WATER UNSCENTED

  Crazy Cool Body Water Unscented

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • บอดี้ วอเทอร์ ฉีดร่างกายเพื่อให้ความรู้สึกเย็น สดชื่น สบายตัว 
   • ทำให้รู้สึกเย็นได้อย่างรวดเร็วและเย็นต่อเนื่องยาวนาน และสามารถกลับมารู้สึกเย็นได้อีกทุกครั้งที่เหงื่อออก
   • สามารถฉีดได้ แม้ขวดจะอยู่ในลักษณะคว่ำลง ดังนั้น จึงง่ายต่อการใช้ฉีดแผ่นหลัง
   • สูตรไม่มีน้ำหอม

  MORE

  HOW TO USE
   • บิดตัวล็อคใต้หัวฉีดไปทางซ้ายหรือขวาให้ตรงตำแหน่งคำว่า OPEN แล้วฉีดให้ห่างจากร่างกายประมาณ 15-20 ซม. หากพกพาให้บิดตัวล็อคกลับมาตำแหน่งล็อคก่อนทุกครั้ง เมื่อเหลือปริมาณน้อยให้ตั้งขวดขึ้นตรงขณะใช้
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 170 มล. (ราคา 270 บาท)